Sunday, July 12, 2020

Student Projects

Student Projects in 2016

STT.

Tên đề tài

Tên sinh viên

Thời gian thực hiện

(tháng)

1

Nghiên cứu tách tinh bột khoai lang bằng phương pháp enzyme cellulase và xác định tính chất hóa lý của tinh bột thu được
-Isolation of sweet potato starch using commercial cellulase and determination of physicochemical properties of the isolated starch

Nguyễn Ngọc Thanh Tiến
MFTIU16003

12

2

Nghiên cứu tác động của chất phụ gia thực phẩm đến tính chất vật lý của kem sô-cô-la
- Effects of food additives on physical properties of chocolate ice cream

Nguyễn Thị Hoài An
BTFTIU13134

12

3

Nghiên cứu tạo cây Arabidopsis chuyển gen 35S:GmHP08 bằng phương pháp nhúng hoa và sử dụng vi khuẩn Agrobacterium
- Generation of transgenic Arabidopsis plants overexpressing 35S:GmHP08 using Agrobacterium-mediated transformation by floral dip method

Đậu Thị Thanh Thảo
MBTIU15028

12

4

Nghiên cứu về 3,4-dihydroxy phenyl-L-alanine (DL-DOPA) tạo bởi plasnodia của nấm nhầy Stemonitis sp.
- Study on 3,4-dihydroxy phenyl-L-alanine (DL-DOPA) produced by plasmodia of Stemonitis sp.

Lê Ngọc Mai
BTBTIU13104

12

5

Khảo sát sự thay đổi hoạt độ chất chống oxy hóa của cà phê bằng phương pháp xử lý enzyme
- Study on the changes of antioxidant activity of coffee by enzymatic treatment

Nguyễn Quang Duy
MFTIU16001

12

6

Xác định nhân tố có khả năng gây ức chế Vibrio parahaemolyticus trong nước nuôi cá rô phi Oreochromis niloticus
- Determination of factors inhibiting the growth of V.parahaemolyticus in tilapia culture water

Trần Gia Linh
BTARIU12006

12

7

Nghiên cứu độ nhạy kháng sinh của các chủng trực khuẩn mủ xanh lâm sàng
- Antibiotic susceptibility profile of clinical Pseudomonas aeruginosa isolates

Trần Quang Hưng
BTBTIU13081

12

8

Chiết xuất và phân tích các tính chất của pectine từ vỏ bưởi
-Extraction and characterization of pectin in pomelo (Citrus maxima) peels

Mai Nguyễn Trâm Anh
BTFTIU13006

12

9

Nghiên cứu ảnh hưởng của tiền xử lý mẫu bằng sóng siêu âm lên hàm lượng dầu có trong lá sả
- Study on effects of ultrasound-assisted hydrodistilation methods on the oil yeild extracted from lemongrass leaves

Thái Mỹ Hoa
BTBTIU12022

12

10

Đánh giá khả năng chịu hạn của đậu tương chuyển gen có tăng cường biểu hiện gen GmNAC2 dựa trên các thông số tính trạng thân, rễ và chỉ số chịu hạn
- Evaluating the drought tolerance of transgenic soybean overexpressing GmNAC2 gene based on parameters of shoot, root traits and drought-tolerance index

Trần Thị Khánh Hòa
MBTIU15018

12

11

Chế tạo màng cellulose acetate từ lục bình (Eichhornia crassipes)
- Cellulose acetate membrane fabrication from water hyacinth (Eichhornia crassipes)

Ngô Nguyễn Tiến Đạt
BTBTIU13042

12

12

Đánh giá tình trạng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn gram âm trong mẫu nước ở sông Đồng Nai
- Evaluation of antibiotic resistanr of Gram negative bacteria in Dong Nai river

Võ Thị Thu Thảo
BTBIU12014

12

13

Nghiên cứu quá trình lên men ca cao sử dụng chế phẩm sinh học từ Candida tropicalis và Bacillus subtilis nhằm tăng hàm lượng các chất hòa tan
- Study on cocoa fermentation using bioproduct from Candida tropicalis and Bacillus subtilis for high solube solids extraction

Phan Thu Uyên
BTBTIU14279

12

14

Nghiên cứu sản xuất sản phẩm sử dụng liền từ củ riềng
- Study on the formulation of ready-to-use Galangal product

Lâm Nguyễn Tú Linh
BTFTIU13052

12

15

Sử dụng phương pháp tuyển nổi để chiết xuất các hợp chất phenolic từ cây bìm bịp
- Utilizing flotation in phenolic compounds extraction of Clinacanthus nutans

Nguyễn Thiên Kim
BTBCIU14021

12

16

Tuyển nổi KCl trong hỗn hợp với NaCl dưới sự hỗ trợ của chất phụ thu
- Flotation of KCl in mixture with NaCl with additio of collector

Lưu Quản Trọng
MBTIU16018

12

17

Xác định hoạt tính sinh học của exopolysaccharide (EPS) phân lập từ vi khuẩn cộng sinh từ plasmodium của nấm nhầy
- Biological activities of expolysaccharide (EPS) produced by bacteria associated with myxomycete plasmodia

Nguyễn Như Thảo
BTBTIU13370

12

18

Ảnh hưởng của các điều kiện nuôi cấy lên sự sản xuất các hợp chất kháng khuẩn ở Streptomyces spp.
- Effects of culture conditions on the production of antimicrobial compounds in Streptomyces spp.

Lâm Quốc Vĩnh
BTBTIU13238

12

19

Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của chiết xuất từ tơ nấm phân hủy gỗ đối với các chủng vi khuẩn kháng thuốc Gram-âm
- Antimicrobial activity of wood-decay fungal Mycelium extracts against Gram negative antibiotic resistant bacteria

Phạm Đỗ Minh Thư
BTBTIU13187

12

20

Phát triển phương pháp mới trong việc xử lý phức chất của kim loại để xác định hàm lượng kim loại trong nước thải
- Development of new method for degradation of metal-ligand complexes as the pretreatment process for quantification of metal concentration in wastewater

Trương Anh Kiệt
BTBTIU14104

12

21

Nghiên cứu khả năng hạ đường huyết từ cây dâm bụt được trồng tại miền Nam Việt Nam trong in vitro
- In vitro study on hypoglycemic activity of extrection from Hibiscus rosa sinensis L. planted in Vietnam

Trương Thị Hân
BTBTIU15003

12Student projects from 2015 and earlier

Download

spacer
dummy