Saturday, September 26, 2020
Thursday, 22/09/2016

List of students preparing for proposal defense in semester I (16-17)

NO

FIRST NAME

LAST NAME

ID

COMMITTEE

1

Trần Hà Xuân

An

BTBTIU12112

BT1

Date: 27/9/2016

Time: 8:15 am

Room: A2.104 (AM), A2.512 (PM)

2

Phạm Thị Lan

Anh

BTBTIU12087

3

Quách Ngọc

Anh

BTBTIU13356

4

Lê Thiên

Bảo

BTBTIU12110

5

Phạm Hoàng

Đăng

BTBTIU13038

6

Nguyễn Ngọc Thùy

Giang

BTBTIU12008

7

Cô Ngọc Anh

Khoa

BTBTIU12058

8

Trương Thị Thu

Sa

BTBTIU12082

9

Lê Phước Xuân

Thanh

BTBTIU12130

10

Võ Thị Thu

Thảo

BTBTIU12014

11

Ngô Thị Ngọc

Thảo

BTBTIU12013

12

Trương Quỳnh

Trân

BTBTIU12075

13

Nguyễn Đoàn Phương

Uyên

BTBTIU12104

14

Nguyễn Thị Bích

Vân

BTBTIU12067

15

Lê Trọng

Nghĩa

BTBTIU12077

1

Lê Xuân Quỳnh

Anh

BTBTIU12111

BT2

Date: 27/9/2016

Time: 8:15 am

Room: A2.605 (all day)

2

Mạch Đằng

Giang

BTBTIU12086

3

Huỳnh Mỹ

Hiền

BTBTIU12050

4

Võ Thị Diệu

Hoa

BTBTIU12074

5

Lê Phước Bảo

Khanh

BTBTIU12032

6

Phùng Thị Bích

Mận

BTBTIU11160

7

Nguyễn Thùy Như

Nguyện

BTBTIU12007

8

Nguyễn Thị Phương

Nhi

BTBTIU12076

9

Mai Huỳnh Yến

Nhi

BTBTIU12106

10

Phạm Thị Ngọc

Oanh

BTBTIU12127

11

Bùi Thị Kim

Phượng

BTBTIU12025

12

Võ Ngọc

Triều

BTBTIU12053

13

Mai Thanh

Trúc

BTBTIU12016

14

Thái Ngọc Cẩm

BTBTIU12034

15

Dương Đăng Minh

Tuyền

BTBTIU12001

1

Trần Nguyễn Thuận

An

BTFTIU12008

FT

Date: 27/9/2016

Time: 8:30 am

Room: A2.608 (AM), A2.403 (PM)

2

Đoàn Tuấn

Kiệt

BTFTIU12015

3

Huỳnh Gia

BTFTIU12033

4

Hồ Quang

Lộc

BTFTIU12011

5

Nguyễn Thị Kim

Ngà

BTFTIU12050

6

Nguyễn Thị Ngọc

Sương

BTFTIU12054

7

Lê Minh Tự

Tánh

BTFTIU12013

8

Nguyễn Thanh

Thảo

BTFTIU12049

9

Phạm Châu Hoàng

Thảo

BTFTIU12027

10

Nguyễn Thị Xuân

Thùy

BTFTIU12044

11

Nguyễn Thị Thu

Trung

BTFTIU12046

12

Phạm Hải Sơn

Tùng

BTFTIU12035

13

Phan Thành Bảo

Trung

BTFTIU11062

1

Nguyễn Trần Gia

Bảo

BTARIU12013

AR

Date: 29/9/2016

Time: 8:30 am

Room: A2.403 (all day)

2

Trương Diễm

Hân

BTARIU12007

3

Trần Minh

Hoàng

BTARIU12001

4

Trần Gia

Linh

BTARIU12006

5

Trương Ái

Nguyên

BTARIU12012

6

Nguyễn Hoàng

Nguyên

BTARIU11010

7

Tạ Hồ Mỹ

Như

BTARIU12014

8

Phạm Thanh

Thủy

BTARIU12005

9

Lâm Minh

Tuấn

BTARIU11014

10

Đặng Thị Cát

Tường

BTARIU12010

[Return]

Other news
Announcement on Organic Chemistry labwork (21/09)
Analytical Chemistry and Fundamental of Analytical Chemistry Class cancellation (21/09)
Biology class cancellation (18/09)
List of graduating students (1st phase, 2015-2016) (18/07)
Announcement on registration schedule for semester I (16-17) (07/07)
Announcement on Organic Chemistry midterm exam list (04/07)
Announcement on registration schedule for English exit test (23/06)
ANNOUNCEMENT ON REGISTRATION SCHEDULE IN 3rd SEMESTER (SUMMER SEMESTER) 2015-2016 (21/04)
Announcement on Chemistry Laboratory's Orientation section (07/04)
INTERNSHIP REGISTRATION TO BIOTECHNOLOGY SCHOOL (05/04)

spacer
dummy