Monday, April 06, 2020
spacer

spacer

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Xin vui lòng bổ sung các thông tin sau:
  Thông tin đăng ký
  Số báo danh:
  Mã Số Sinh Viên:
  Họ tên:
  Giới tính:
  Ngày sinh (ngày/tháng/năm):
  Số giấy báo dự thi:
  Mã hồ sơ:
  Tên ngành trúng tuyển:
  Chương trình:
  Điểm:
  Tiếng Anh:
  TOEFL IELTS  (Điền vào điểm số nếu có)
  Đoàn viên:
  Đảng viên:
  Chức vụ:
  Các hoạt động thanh niên đã tham gia:
  Đăng ký nội trú

  Thông tin chi tiết và hướng dẫn đăng ký ở KTX

  Đăng ký ở KTX ĐH Quốc gia: 100.000 đồng/tháng/sinh viên (đối với sinh viên các tỉnh xây dựng KTX) 120.000 đồng/tháng/sinh viên (đối với sinh viên không thuộc các tỉnh xây dựng KTX)
  Đăng ký ở KTX ĐH Quốc tế:
  (tại Thủ Đức)

  Hết chỗ
  Đăng ký ở KTX ĐH Quốc tế:
  (trung tâm TP.HCM)

  Sinh viên đăng ký ở KTX Đại học Quốc tế (cả ở Thủ Đức và TP.HCM) có thể đăng ký trực tiếp tại:

  Phòng Công tác Sinh viên
  - Phòng #210
  - Điện thoại : 08.37244270 (Số nội bộ: 3826)

  Đăng ký ở ngoại trú Homestay:
  (Nếu sinh viên chọn hình thức này, ngay sau khi nhận được đăng ký Phòng Công tác Sinh viên sẽ liên hệ chủ nhà sau đó đưa sinh viên đến xem chỗ ở, thỏa thuận Hơp đồng thuê chổ ở bao gồm tất cả các điều khoản sinh hoạt và phí)
  Địa chỉ tạm trú khi nhập học:
  (Nếu không ở nội trú tại KTX)
  Đăng ký hành trình về nguồn 2013
  Nơi đi và nơi về: *
  Thông tin đóng học phí
  Số tiền đã đóng:
  Ngày đóng:
  Biên lai:
  Thông tin liên lạc
  Địa chỉ liên lạc: *
  Số điện thoại: *
  Số điện thoại di động: *
  E-mail: *
  Yahoo Messenger ID:
  Số CMND: *
  Ngày cấp: * Calendar
  Nơi cấp: *
  Nơi sinh: *
  Dân tộc: *
  Tôn giáo: *
  Quê quán (nơi sinh của cha): *
  Nguyên quán (nơi sinh của ông nội): *
  Quan hệ gia đình
  1. Cha
  Họ tên: *
  Dân tộc:
  Quốc tịch:
  Địa chỉ liên lạc: *
  Điện thoại: *
  E-mail:
  Nghề nghiệp:
  2. Mẹ
  Họ tên: *
  Dân tộc:
  Quốc tịch:
  Địa chỉ liên lạc: *
  Điện thoại: *
  E-mail:
  Nghề nghiệp:
  3. Họ và tên, nghề nghiệp, nơi ở của anh chị em ruột
  spacer
  dummy